Kalaja: Perustamisajan ajatuksia

9.2.2015

Fysiikkavalmennus on nopeasti kasvava valmennuksen osa-alue. Yhä useammassa joukkueessa ja urheiluseurassa on yksi tai useampia fysiikkavalmennuksesta vastaavia henkilöitä. Ajan ilmiö on myös valmennuksen eriytyminen spesifeihin osaamisalueisiin.

Fysiikkavalmentajien "esi-isiä" olivat voimavalmentajat. Alan suurimman yhdistyksen nimikin kertoo tästä; Strength & Conditioning Coaches Association. Vähitellen toiminta on laajentunut käsittämään voimaharjoittelun lisäksi myös muita urheilullisen suorituskyvyn osia.

Tämän päivän fysiikkavalmentajien osaamiskirjo on laaja. Voimavalmentajat ovat saaneet rinnalleen mm. nopeus-, kestävyys- ja taitovalmentajia. Käytäntö kentällä on kirjava vaihdellen kaikista suorituskyvyn osa-alueista vastaavista kuntovalmentajista yksittäisten osa-alueiden vastuuvalmentajiin. Fysiikkavalmennuksen sisältöalueiden laajenemisen ohella toinen megatrendi on fysiikkavalmennuksen yksilöllistyminen. Aikaisemmin koko joukkue valmistautui enemmän tai vähemmän saman kaavan mukaisesti. Nykyisin yhä useamman urheilijan yksilöllisestä kuntovalmennuksesta huolehtii Personal trainer.

Yksi keskeinen fysiikkavalmennuksen merkitystä selittävä tekijä on yleinen toiminta- ja suorituskyvyn heikkeneminen. Muun muassa Huippu-urheilun muutosryhmän havainnot kertovat urheiluseuroihin tulevien nuorten olevan selkeästi aikaisempaa huonommassa kunnossa. Koulumaailmasta ja Puolustusvoimista tehdyt havainnot kertovat samaa karua viestiä. Valmentajat seuroissa joutuvat "lähtemään takamatkalta", koska nuoret eivät kestä riittävää harjoittelua. Arkielämän passiivisuus näyttäytyy heikentyneenä harjoittelukykynä myös urheilun sektorilla. Huipulle pääsyn edellyttämää harjoittelua ei pystytä toteuttamaan. Tämä valitettava ilmiö korostaa määrätietoisen ja asiantuntevan fysiikkavalmennuksen tärkeyttä.

Suomen Fysiikkavalmentajien yhdistyksen tarkoituksena on kerryttää ja jakaa fysiikkavalmennuksen liittyvää osaamista jäsenistönsä keskuudessa. Suomen Fysiikkavalmentajat käyttää tiedon hankinnassa kahta rinnakkaista kanavaa; tutkimukseen perustuva tieteellinen näyttö sekä käytännön valmennustyössä kertyneet kokemukset. Molemmat tiedon hankintatavat ovat arvokkaita ja toinen toistaan tukevia. Tieteellisen tiedon käyttöarvo käytännön valmennustyössä ilman kokemuksia tiedon soveltamisesta saattaa jäädä hyvinkin marginaaliseksi. Toisaalta käytännön työssä löydettyjen ratkaisujen ja menetelmien soveltaminen toisille yksilöille ilman tutkimuksellista selkänojaa saattaa olla hyvinkin kyseenalaista.

Suomen Fysiikkavalmentajien hallituksen kokoonpano peilaa edellä kuvattuja periaatteita, mukana on sekä teorian että käytännön hallitsevia fysiikkavalmennuksen asiantuntijoita.

Fysiikkavalmentajia lähellä olevia toimijaryhmiä ovat fysioterapeutit ja psyykkiset valmentajat. Yhdistyksemme tahtoo toimia kiinteässä ja aktiivisessa yhteistyössä näiden tahojen kanssa profiloituen kuitenkin selkeästi fyysisen suorituskyvyn osa-alueelle.

Jyväskylässä 12.4.2013

Sami Kalaja