Fysiikkavalmentajien oma yhdistys

9.2.2015

Nykyaikaista urheiluvalmennusta on verrattu palapeliin, jossa jokaisella palalla on oma tärkeä tehtävänsä. Laadukas valmentautuminen tarvitsee lajiharjoittelun rinnalle monia tuki- ja oheistoimia, joista yksi hyvin keskeinen on oheisharjoittelu. Oheisharjoittelulla on lukuisia tehtäviä, joista merkityksellisimpiä ovat suorituskyvyn parantaminen ja vammojen ennaltaehkäisy.

Kansainvälistä kehitystä seuraten oheisharjoittelusta vastaavien valmentajien joukko maassamme on kasvanut vuosi vuodelta. Näiden valmentajien nimikkeiden kirjo on laaja, puhutaan esimerkiksi kunto-, oheis-, yleis- tai fysiikkavalmentajista. Etenkin palloilulajeissa fysiikkavalmentaja alkaa jo olla kiinteä osa joukkueen valmentajistoa. Suuresta määrästä huolimatta tämä valmennuksen erikoisosaajien joukko on ollut varsin hajanainen. Järjestäytymättömyydestä on seurannut muun muassa seuraavia ongelmia ja haasteita; urheiluväki ei tiedä mistä löytää omaan lajiin ja tarpeisiin sopivia fysiikkavalmentajia, alan koulutustarjonta on pirstaleista ja yhteinen terminologia puuttuu. Osaaminen, verkottuminen ja Humun peräänkuuluttama cross-talking on fysiikkavalmennuksen piirissä olematonta. Lisäksi fysiikkavalmentajilta on puuttunut edun valvonta. Yksi silloin tällöin esitetty kysymys on se, että mikä taho antaa lausunnon valmentajan ammattitutkinnolle hakeneista fysiikkavalmentajista, jotka eivät ole minkään lajiliiton siipien suojissa?

Suomen Fysiikkavalmentajat ry on yhdistys, joka on perustettu edellä mainittuihin näkökulmiin nojautuen. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia suomalaisen urheiluvalmennuksen kehittäjänä fyysisen harjoittelun eri osa-alueilla. Suomen Fysiikkavalmentajien toimintamuotoja ovat jäsenille suunnattu koulutus, julkaisu- ja tiedotustoiminta sekä edunvalvonta fysiikkavalmentajia koskevissa asioissa.